Rezerwacja niedozwolona

- możliwa maksymalnie 12 godzin przed rozpoczęciem.REGULAMIN – czyli co musisz wiedzieć o zabawie...

 1. Każdy gracz przed przystąpieniem do zabawy zobowiązany jest zapoznać się z niniejszymi zasadami, a następnie ich przestrzegać pod groźbą przerwania gry.

 2. JAKIŚ CZAS PRZED ROZPOCZĘCIEM…
 3. Aby dokonać rezerwacji należy skorzystać z formularza na stronie www.ciodgier.pl lub skontaktować się telefonicznie tel. 881 660 241. Przy rezerwacji należy podać datę, godzinę, imię, nazwisko, nazwę grupy, ilość osób, stopień trudności, adres email oraz telefon kontaktowy osoby rezerwującej.
 4. Każdą rezerwacje należy potwierdzić w wymaganym czasie przy pomocy formularza mailowego. Jest to warunek konieczny do przystąpienia do gry.
 5. Cena usługi dla jednej ekipy wynosi 99 zł. Organizator przewiduje zniżki i promocje. Płatność tylko gotówką przed rozpoczęciem gry. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT.

 6. TUŻ PRZED ROZPOCZĘCIEM…
 7. Gracze proszeni są o pojawienie się na miejscu o 0-5 minut przed rozpoczęciem. Gra trwa 45 minut. Spóźnienie się uczestników powoduje skrócenie czasu gry. O upływie czasu informuje zegar umieszczony wewnątrz pokoju. Po 45 minutach mistrz gry sam otwiera drzwi i gra się kończy.
 8. W grze mogą wziąć udział wyłącznie ekipy składające się z 2,3,4 lub 5osób.
 9. Uczestniczy biorą udział w grze na własną odpowiedzialność. W przypadku uczestników poniżej 18 roku życia wymagane jest, aby byli pod opieką osoby dorosłej, która bierze za nie odpowiedzialność w czasie trwania gry. W innym wypadku w czasie zabawy grupie towarzyszył będzie mistrz gry.
 10. Podczas gry zabronione jest używanie aparatów fotograficznych oraz telefonów komórkowych. Można zostawić je u mistrza gry.
 11. W każdym momencie poszczególni uczestnicy mogą wycofać się z gry, kontaktując się w ustalony sposób z mistrzem gry. Pozostali uczestnicy (minimum 2 osoby) mogą kontynuować zabawę.
 12. Elementy oznaczone żółto-zieloną taśmą nie mają znaczenia w grze. Nie należy ich dotykać.
 13. Podczas zabawy uczestnicy maja możliwość skorzystania zpodpowiedzi w ustalony wcześniej sposób.
 14. Żaden z elementów gry nie wymaga siły a jedynie sposobu. Nie należy odkręcać elementów przykręconych wkrętami gwiazdkowymi.
 15. Istnieje możliwość płatnego przedłużenia czasu trwania gry o 15 minut, wyłącznie na życzenie uczestników zabawy.

 16. NA KONIEC...
 17. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osoby lub mienia wyrządzone z winy uczestników.
 18. W grze nie mogą wziąć udziału osoby pozostające pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 19. W przypadku niestosowania się do zasad gry organizator zastrzega sobie prawo do przerwania zabawy bez zwrotu pieniędzy.
 20. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.